Locus Criticus

O Equipo

Editores

Locus criticus está xestionado por Xosé Bieito Arias Freixedo e por Alexandre Rodríguez Guerra, profesores titulares do Departamento de Filoloxía Galega e Latina da Universidade de Vigo.

Colaboradores Fixos

  • Mariña Arbor Aldea (Universidade de Santiago de Compostela)
  • Rip Cohen (Johns Hopkins University)
  • Ângela Correia (Universidade de Lisboa)
  • Manuel Ferreiro (Universidade  da Coruña)
  • Yara Frateschi Vieira (Universidade Estadual de Campinas)
  • Carlos Paulo Martínez Pereiro (Universidade da Coruña)
  • Lênia Márcia de Medeiros Mongelli (Universidade Federal de São Paulo)
  • Laura Tato Fontaíña (Universidade da Coruña)
  • Xavier Varela Barreiro (Universidade de Santiago de Compostela)

Censores Externos

Locus criticus conta con censores externos para avaliar a calidade e o cumprimento dos obxectivos de todas as colaboracións que se recollan nel.